Oferta

                                                                                                                                                                                       

  Sprzedaż

 • Sztuka sprzedaży
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie cenami

Zarządzanie

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie motywacyjne
 • Erystyka
 • Mediacje w biznesie  

Komunikacja

 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Komunikacja w biznesie
 • Sztuka prezentacji biznesowych 
 • Asertywność w biznesie