Jak angażować podczas szkoleń online?

Czas pandemii spowodował, że szkolenia i warsztaty prowadzone dotąd na sali szkoleniowej przeniosły się na komunikatory internetowe. Ta nowa forma szkoleń, nieznana dotąd wielu trenerom sprawiła, że deweloperzy internetowi zainwestowali w rozwój funkcjonalności komunikatorów, aby sprostać oczekiwaniom prowadzących szkolenia, odbiorcom szkoleń sprawią, że poczują się jak w sali szkoleniowej. Te kilkanaście miesięcy funkcjonowania szkoleń w pandemicznej rzeczywistości sprawiło, że forma zdalna na trwale zagościła w rzeczywistości trenerów oraz innych osób zaangażowanych w prowadzenie szkoleń online.

 - W jaki sposób zatem prowadzić szkolenie, aby było ciekawe i angażujące? 

 - Jakie techniki stosować, aby uczestnicy chcieli pracować w grupach i chętnie zabierali głos?

 

Przygotuj zachęcające zaproszenie na szkolenie

Wielu uczestników twojego szkolenia uczestniczyło zapewne w wielu nudnych spotkaniach lub szkoleniach prowadzonych przez inne osoby. Aby pozbyć się negatywnych wyobrażeń przygotuj ciekawe, nieszablonowe zaproszenie na spotkanie. Zachęć uczestników tytułem, dzięki któremu dowiedzą się czego nauczą się na szkoleniu online. Ważne, aby takie zaproszenie zawierało czas rozpoczęcia i zakończenia spotkania a także 3 najważniejsze punkty z agendy. Na pewno ciekawą informacją będzie podanie ilu uczestników będzie obecnych na takim szkoleniu. Zadbaj też o atrakcyjną formę graficzną takiego zaproszenia.

Zaproś uczestników, aby mieli włączone kamery

Wyłączone kamery podczas szkoleń online nie jest komfortowe dla trenera, ponieważ traci on kontrolę nad procesem szkolenia. Trudno przy wyłączonych kamerach prowadzić dialog, oraz ćwiczenia. Kiedy uczestnik wie, że nie widać go na ekranie trenera jest podatny na wszelkiego rodzaju dystraktory, które oddalają go od zaangażowania się w proces szkoleniowy a co za tym idzie zdobycia wiedzy i umiejętności, które są celami szkolenia.

W jaki sposób zaprosić uczestników do włączonych kamer?

Zawrzyj taką informację w zaproszeniu. Ważne, aby taka informacja miał ton wymagający a nie proszący. Napisz też dlaczego włączone kamery są konieczne i co z tego wyniknie dla uczestników. Niektórzy potrzebują takiej informacji, aby przygotować się do pokazywania swojej twarzy na ekranach komputerów u innych uczestników.

Nie przywiązuj się do Power Pointa i zacznij od rozgrzewki

Początek szkolenia online to wycofanie i niepewność. Uczestnicy spodziewają się, że trener włączy prezentację, która będzie im towarzyszyć przez całe szkolenie. Zaskocz ich. Powitaj ich bez prezentacji i wykorzystaj jedną z technik zapoznania się grupy. Dzięki temu otworzysz grupę na dialog, częstszego zabierania głosu w dyskusji i chętniejsze pracy w podgrupach.

Pracuj w grupach korzystając z oddzielnych pokoi

Teams stworzył już możliwość przydzielania uczestników do pracy w pokojach, Zoom także. To doskonałe narzędzie do zaangażowania uczestników w szkolenie. Trener ma możliwość wchodzenia do pokojów, aby dawać wsparcie uczestnikom. Pracując w parach, trójkach i czwórkach uczestnicy pracują zazwyczaj chętniej niż w całej grupie. Pamiętaj, aby każdorazowo tworząc grupy tworzyć je z różnych uczestników. Co ważne dla korzystających z Team’sa - aby mieć możliwość tworzenia pokoi musisz być organizatorem takiego wydarzenia.

Zadbaj o optymalną liczbę osób i optymalny szkolenia

„Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku; jest rezultatem dobrych intencji, szczerego wysiłku” mawiał William Foster. 

Jeśli jako prowadzącemu zależy ci na tym, aby uczestnicy zrealizowali cele, które sobie wyznaczyłeś zapraszaj do szkoleń warsztatowych małą grupę uczestników. Co to znaczy mała grupa? Trener powinien mieć kontakt z każdym uczestnikiem a uczestnicy powinni mieć nieskrępowaną możliwość kontaktu z innymi uczestnikami. Bardzo dobrze sprawdzają się grupy parzyste, dzięki temu łatwiej będzie delegować uczestników do pracy z podgrupach, w pokojach. Z mojego doświadczenia w pracy warsztatowej najbardziej efektywne są grupy 6, 8 osobowe. W takich grupach masz szansę zrobić dobre jakościowo szkolenie. Jeśli będzie potrzeba szkolenia dla znacznie większej liczby osób, to zorganizuj je w formie webinarium. Wtedy jednak niemożliwy jest kontakt uczestników ze sobą, szanse na pracę warsztatową jest niemożliwa. A to właśnie praca warszatowe jest wyznacznikiem jakości szkolenia.

Zachęcaj do pracy na tablicy

Trenerzy w sali szkoleniowej często korzystają z popularnych flipów (dużych kartek papieru na ruchomej tablicy). Jej odpowiednikiem jest wirtualna tablica, na której mogą pisać  uczestnicy szkolenia. Co ciekawe, wszyscy uczestnicy mogą pisać na niej jednocześnie, wykorzystując np. wirtualne karteczki (popularny pos it ) a także wiele innych narzędzi.

Korzystaj z aplikacji online.

Opisaną powyżej opcję posiada Teams, jednak można również korzystać z zewnętrznych narzędzi online: Pinup, Miro czy Padlet.Jednak korzystanie z tych narzędzi wymaga posiadanie konta przez wszystkich uczestników dlatego szkolenia. Aby unikać problemów technicznych warto korzystać z narzędzi w których wszyscy uczestnicy mają jednakowy status użytkownika.Ciekawe opcją dla zwiększenia zaangażowanie uczestników jest możliwość obejrzenia krótkiego filmu lub pracowali z materiałami dodatkowymi, którą są umieszczone za zasobach wewnętrznych z dostępem przez wszystkich uczestników. Warto też zachęcać uczestników do rozwiązywania quizów i ankiet. Świetnia sprawdza się w tym celu aplikacja Forms, dzięki której wyniki udostępniane są na żywo wszystkim uczestnikom. Można też skorzystać z zewnętrznych aplikacji typu: Kahoot, Mentimeter czy Quizizz

Rolą każdego trenera lub osoby prowadzącej szkolenia czy spotkania online jest stałe poszukiwanie rozwiązań i udoskonalania technik i narzędzi aktywizujących uczestników. Dzięki taki rozwiązaniom szkolenia czy spotkania będą bardziej efektywne i powodujące realizację celów jakie postawione zostały przed szkoleniem.

Wróć do Artykułów